Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a LOCUTORS CATALANS. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Roser Foret
CIF: ES 41525840F
Domicili: Cardenal Reig 31, esc A 1-1
Telf: 679 14 47 46
Mail contacte: info@locutorscatalans.cat

2. Amb quines finalitats les tractem, quina és la base legal per a poder
tractar-les i durant quan de temps les conservem?

A LOCUTORS CATALANS tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:

SUBSCRIPTORS A BUTLLETINS
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb serveis de l’empresa.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el consentiment queprestat en el moment de deixar-nos les teves dades a través del formulari de contacte del web.
Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.

CONTACTE WEB
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “contacte”.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de facilitar les teves dades a través del formulari de la nostra pàgina web.
Termini de conservació de les dades: Les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.

PROVEÏDORS I COL·LABORADORS
Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

CANDIDATS
La finalitat del tractament: gestionem les dades curriculars dels candidats per els processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·lis expressament les teves dades personals, les continuarem mantenint per a possibles processos de selecció futurs.
Legitimació: La base legal pel tractament és el seu consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del teu CV a l’empresa.
Termini de conservació: el teu CV serà eliminat definitivament transcorreguts 2 anys des de la seva recepció.

3. A qui comuniquem les teves dades?

L’empresa no comunicarà les teves dades a tercers tret d’una obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.

4. Informació sobre la qualitat de les dades:

Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

LOCUTORS CATALANS assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

5. Quins son els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant l’empresa. A continuació, t’indiquem els teus drets:

Dret d’accés, rectificació i supressió: El titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades: El titular tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels teus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@locutorscatalans.cat, identificant a la teva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

6. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR