ANGLÈS

VEUS MASCULINES

Anglès Masculí

LOCUTOR ENG 001

Britànic

LOCUTOR ENG 002

Britànic

LOCUTOR ENG 003

Britànic

LOCUTOR ENG 004

Britànic

LOCUTOR ENG 005

Escocès

LOCUTOR ENG 006

Americà (Costa Est)

LOCUTOR ENG 007

Americà (California)

LOCUTOR ENG 008

Americà

LOCUTOR ENG 009

Canadenc

LOCUTOR ENG 010

Americà

LOCUTOR ENG 011

Americà

LOCUTOR ENG 012

Americà

LOCUTOR ENG 013

Britànic

VEUS FEMENINES

Anglès Femení

LOCUTORA ENG 001

Britànica

LOCUTORA ENG 002

Britànica (Gal·les)

LOCUTORA ENG 003

Llatina

LOCUTORA ENG 004

Britànica

LOCUTORA ENG 005

Americana (Zona sud)

LOCUTORA ENG 006

Mexicana

LOCUTORA ENG 007

Americana

LOCUTORA ENG 008

Americana

LOCUTORA ENG 009

Americana

LOCUTORA ENG 010

Americana

LOCUTORA ENG 011

Americana

LOCUTORA ENG 012

Britànica / Americana

LOCUTORA ENG 013

Britànica

LOCUTORA ENG 014

Britànica

LOCUTORA ENG 015

Britànica (Irlanda)

LOCUTORA ENG 016

Britànica

LOCUTORA ENG 017

Britànica